GLOBAL PARTNER FOR UMBRELLA CONTRATORS

Effektiva kredittjänster

Ligg steget före

Slipp onödiga kreditförluster

Säkra affärer och långsiktiga relationer

Behöver du göra en kreditkontroll på företag, kund, samarbetspartner eller leverantör? Eller vill du ha information om ditt egna företags rating?

Oavsett anledning, så kan du köpa kreditinformation av oss. Vi erbjuder dig att testa våra tjänster och få en komplett rapport på valfritt företag.

01
Kreditupplysning

En föränderlig marknad innebär såväl affärsrisker som försäljningsmöjligheter där nyckeln till säkrare affärer är information. Få tillgång till daglig uppdaterad information om både företagare och privatpersoner.

02
Kreditbevakning

Med våra tjänster får du tidiga signaler om både negativa och positiva ekonomiska förändringar hos dina kunder. Den vetskapen ger dig stora möjligheter att påverka kreditgränser och strama åt dem innan förlusten är ett faktum.

03
Efterbevakning

När gäldenären saknar utmätningsbara tillgångar överförs ärendet till vår långtidsbevakning. Vi säkerställer kontinuerligt att fordran inte preskriberas. Var fjärde månad undersöks också gäldenärens betalningsförmåga.

Vänta inte!!

Med våra informationsprodukter får du dagliga uppdateringar om viktiga förändringar eller varningar om att något inte står rätt till. Då kan du på ett tidigt stadium agera, och undvika onödiga kreditrisker och leveransproblem.

Kreditbevakning är ett effektivt och lättarbetat verktyg som kontinuerligt överblickar dina risker och möjligheter. Vi hjälper dig att bevaka och vårda de företag du vill göra affärer med.

Undvik förluster

Tidiga varningssignaler hjälper dig att undvika onödiga kreditrisker men också att öka tryggheten i dina redan ingångna affärsrelationer. Genom att bevaka krediter kan du även se positiva förändringar som kan tas tillvara och möjliggöra ett utökat samarbete.

du har full kontroll

Du väljer själv hur du vill få tillgång till de händelser som rör dina bevakade objekt. Antingen får du ett e-mail med informationen eller så väljer du att använda dig av något av de webbverktyg som erbjuds och där du själv kan sortera ut de händelser du vill ha information om. Du kan även välja att få tillgång till informationen på båda sätten.

Kontakta oss redan idag

Låt oss hjälpa dig att få kontroll över dina affärsrelationer och risker och samtidigt ge dig möjlighet att fatta snabba beslut vid ny affär med din befintliga kund.