Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra av dig.

Sedan Btala grundades har vi arbetat med sekretess- och säkerhetsklassat material för våra kunder. Vi är vana att arbeta med information på ett strukturerat och spårbart sätt. Därför är det självklart för oss att följa gällande lagar och hantera dina personuppgifter på ett så säkert sätt vi kan, däribland den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som började gälla 25 maj 2018.

Om cookies

Cookies eller kakor. Två ord för samma sak. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker vår webbsida. Vi använder förstahandscookies för att få besöksstatistik via Google analytics. Kakorna lagras i enlighet med EU:s direktiv på servrar inom EU.

Om du väljer att inte acceptera cookien får du i dagsläget inget försämrad upplevelse, utan allt ska fungera som vanligt.

Om personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett avtal.

Personuppgiftsansvar

Btala är personuppgiftsansvarigt för sin information och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Informationen kan även komma att delas mellan de enskilda företagen och koncernen.

Enligt Integritetsskyddsmyndighetens dokument Riktlinjer om dataskyddsombud anser vi inte att vi behöver ett dataskyddsombud.

Information om hur du kontaktar oss finns på btala.se.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter enligt tabellen i vår kompletta integritetspolicy. Utan dina personuppgifter kan vi i vissa fall inte längre erbjuda vissa funktioner eller fullgöra våra avtal och åtaganden.

För att se i detalj hur vi behandlar dina uppgifter ber vi dig ladda ner vår kompletta integritetspolicy.

Dina rättigheter

Vill du veta om Btala behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du som har personuppgifter i våra register har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat gäller det rätten till information, rättelse, radering och begränsning av behandling. Våra kontaktuppgifter finns på btala.se.

Vill du veta mer om dina rättigheter kan du läsa om dem på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på btala.se.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected