8 tips som räddar företaget ur krisen

Det enklaste men också svåraste tipset vi kan ge dig är såklart att aldrig hamna i en situation där du står med tom kassa. Men det näst bästa är att åtminstone inte bli överraskad av likviditetsbehovet, som vi i finansiella termer kallar det för. Du vill inte att det ska vara för sent för att göra någonting åt det! Här kommer åtta viktiga tips.

1. Gör en likviditetsbudget

En lösning som hjälper dig att få koll på detta är att löpande upprätta en sk. likviditetsbudget. Förenklat innebär detta att summera bolagets inkomster och utgifter (ej att förväxla med intäkter och kostnader) som visar om dina pengar kommer täcka månadens utgifter. På så vis kan du se hur mycket pengar som finns på kontot varje månad och kan också i god tid identifiera när det kanske behövs ett tillskott. En ytterligare positiv effekt är att du får en bra översikt av bolagets situation och är bättre förberedd. Uppdatera den löpande!

2. Planera ekonomin

Antingen finns det pengar, eller så gör det inte det. Ja, så krasst är det när det kommer till företagsekonomi. Tänk igenom vilka kostnader som går att dra ned på och se till att göra detta i tid. Den absolut största kostnaden för många företag är personalen. De kan kännas lite jobbigt att tänka tanken att man kan behöva säga upp delar av sin personal, men det är viktigt att du tänker rationellt och inte utsätter företagets eller din egen privata ekonomi för risker i onödan. Din privatekonomi kan exempelvis bli lidande om du slutar att ta ut lön eller exempelvis belånar huset för att behålla personal som du kan klara dig utan. Under lågkonjunkturer minskar efterfrågan på tjänster och varor vilket kan leda till att mindre personal behövs i ditt företag.

3. Förhandla och se över utrustning

Om du inte har sett över dina avtal med leverantörer för exempelvis hyreskostnader kan det vara en god idé att börja förhandla! Kommer ni inte överens om att sänka kostnaden kan en utökad kredittid vara en tillfällig likviditetboost eftersom du då kan behålla pengarna längre i företaget. En annan bra grej är att sälja eller hyra maskiner eller utrustning som inte används kontinuerligt. Däremot finns en risk att du blir konkurrensutsatt eftersom du också är leverantör i något led.

4. Glöm inte försäljningen

Att sänka bolagets kostnader är såklart en självklarhet för att förbereda sig, men du ska inte glömma titta till försäljningen. Ett sätt är att utmana affärsidén, även om du tror starkt på ditt nuvarande erbjudande. Utmaningen kanske snarare handlar om hur man kan hitta en ytterligare inriktning eller en ny marknad? På så vis kan du sprida dina risker i bolaget genom att ha fler sorters intäktskällor. Det kan också vara viktigt att utvärdera om du har mindre lönsamma projekt där avkastningen är osäker eller oviss när den kan ske. Sådana projekt är sällan billiga för ett bolags likviditet och kanske kan pausas ett tag tills tiderna blir bättre.

5. Ha koll på dina kunders ekonomiska läge

Förlita dig inte enbart på kreditupplysningar! Den ekonomiska informationen i en upplysning kan vara ganska gammal. Även om den informationen fortfarande är mycket viktig så är det lika avgörande att vara nära kunden och se ifall de byter namn eller adress hastigt. Det kan exempelvis bero på att de fått ovanligt många betalningsförelägganden. Om så är fallet, vill du såklart veta! Om du löpande kollar upp dina kunder kan du stoppa affären i tid eller öka chanserna för att få betalt genom att exempelvis inte ta lika stora ordrar, korta ned kredittiden eller kanske sälja mot förskottsbetalning.

6. Kika över din reskontra

Har du många kunder med långa betalningsvillkor, eller ännu värre sena betalare, finns stora mängder av bolagets likviditet uppbundet i dessa kundfakturor. Försök att förhandla om kortare betalningsvillkor eller till och med be om förskottsbetalning. Passa även på att se över dina påminnelserutiner ordentligt. Oavsett om dina kunder betalar i tid eller inte så kostar dina kundfordringar ditt företag en stor mängd i likviditet. Skulle det vara så att några av dina kunder betalar något sent plus att du har några kunder med lite längre betalningsvillkor är det intressant för dig att veta det. Om du exempelvis säger att du omsätter 10 MSEK per år och har kundfordringar på 1 MSEK. Dina kunder betalar i snitt på 35 dagar. Skillnaden mellan 35 och 30 dagar ger en boost på ca 137 000 kr. Se hur du räknar ut det nedan!

7. Räkna ut din faktiska kredittid

Lämnad kredittid är ett nyckeltal som visar den genomsnittliga kredittiden som företaget erbjuder sina kunder. Räkna ut lämnad kredittid genom att summera alla befintliga kundfordringar. Sedan delar du summan av kundfordringarna med årsomsättningen. Slutligen multiplicerar du det med årets antal dagar, 365.

Lämnad kredittid = Kundfordringar / årsomsättning × 365

Ju längre kredittiden är, desto mer kapital binder bolaget upp. För att räkna ut hur mycket du kan tjäna på att minska kredittiden, bestäm dig först för hur många dagar du vill reducera kredittiden med. Därefter multiplicerar du antal reducerade dagar med årsomsättningen. Slutligen delar du det med årets antal dagar: 365. Hur mycket kapital som frigörs om du reducerar kredittiden med X antal dagar = reducerade dagar × årsomsättning / 365

8. Sälj din faktura och kapa kredittiden helt!

Som faktureringsbolag kan vi hjälpa ditt företag att ta tillvara på detta redan från dag noll. Vi kan köpa din faktura och betala ut pengarna direkt till ditt konto. På så vis kan du planera din likviditet längre. Dessutom ger det dig andrum i tillfällen som när du inte kan täcka ditt likviditetsbehov för den producerade varan förrän din kund betalat. Använder du oss kapar du hela kredittiden utan att din kund behöver betala tidigare. Ibland finns tillfällen när detta inte räcker och då kan vi stötta upp med tillfälliga företagslån. Vi har också påminnelserutiner och inkassotjänster som kan hjälpa till att få snabbare betalt!

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected