Förbättra företagets nyckeltal med fakturaköp

När ett nytt år närmar sig kanske det inte är första prioritet att fundera över hur dina kundreskontran mår och hur du kan förbättra företagets nyckeltal inför bokslutet. Det förstår vi och därför har vi gjort det åt dig!

Kombinera fakturaköp med inkasso och förbättra nyckeltalen

Att samla företagets fakturor och sälja dem innan nyår är ett smidigt sätt att förbättra företagets nyckeltal i bokslutet. Om du samtidigt skickar dina förfallna fakturor till inkasso får du ytterligare chans att fylla på kassan med kontanta medel. Du fyller på kassan och kan minska de korta skulderna – en riktig detox för din balansräkning.

Varför är det viktigt med fakturaköp?

Pengar i kassan är alltid positivt. Det ökar dessutom ofta kreditbetyget. När du säljer en faktura försvinner motsvarande kundfordring och företaget får in extra likvida medel, vilket påverkar nyckeltalen inför årsskiftet:

  • Minskade kundfordringar och skulder
  • Ökad likviditet
  • Förbättrad soliditet

Med kontanta medel får du också möjlighet att betala av leverantörsskulder och amortera lån, vilket stärker och förbättrar din långsiktiga betalningsförmåga, eller soliditet.

Varför ska man sälja fakturor innan bokslut?

När du säljer fakturor, förvandlas kundfordringarna till försäljningsintäkter. Din kassa ökar. Du har samtidigt sålt en av företagets tillgångar och fått in kontanta medel, utan att öka din belåning, vilket innebär att du finansierar företaget utan att balansräkningen belastas.

Om du dessutom använder de kontanta medel som fakturaköpet ger till att minska företagets lån och skulder förbättrar du företagets soliditet, genom att andelen eget kapital kontra skulder ökar.

Att göra detta innan årsskiftet gör att siffrorna kommer med i ditt bokslut. På det sättet trimmar du företagets nyckeltal, vilket förbättrar kreditbetyget och ger dig bättre förhandlingsläge gentemot din bank och andra finansiärer.

Prata med oss, så hjälper vi till!

Som kund kan du som vanligt prata direkt med din kontaktperson hos oss, så hjälper vi dig med detta utan att du behöver lägga ner tid själv. Om du inte är kund, men vill veta mer om hur fakturaköp och inkasso kan underlätta ditt företagande, är du välkommen att kontakta oss på 031-719 99 20 eller maila till oss så berättar vi mer!

Det är ”that time of the year” igen.

Dags att reflektera och tänka på framtiden.

Det är läge att ställa de stora frågorna:

  • Vart ska vi?
  • Vad har vi gjort bra?
  • Vad kan vi förbättra?
  • Har vi trimmat våra kundreskontran inför bokslutet?

Men hallå, vad gör den sista frågan där?

Vi håller med, det kanske inte alltid är högsta prioritet. Kanske går andra frågor före i kön.

Men oavsett, så har du mycket att vinna på att trimma dina kundreskontran inför det nya året. Och vi kan hjälpa till med det, utan att du behöver lägga massa tid själv. Så här fungerar det.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected