Hur gör man en likviditetsbudget?

Kort och gott visar en likviditetsbudget om dina pengar kommer att täcka månadens utgifter. Likviditet är ett mått på ditt företags kortsiktiga betalningsförmåga, därför är det viktigt att ligga på 100%.

Att inte ha tillräckligt med likviditet i företaget hindrar rörelsefriheten och kan sätta stopp för utveckling av produktion och tjänster eller stå i vägen för investeringar. För många företag leder ofta förseningar till att man inte kan betala ut löner, leverantörsfakturor och andra utgifter som företaget har.

Fördelarna med en likviditetsbudget

Det är en budget som många andra, men den görs specifikt för ditt kassaflöde månad för månad. När du använt budgeten under en längre tid kan du gå tillbaka för att se när din kassalikviditet inte var lika stark, som till exempel under tillväxtperioder och efter semestrar. Det är ett underlag som är bra att gå efter för att veta när du behöver ta lån och satsa lite mer.

Är det svårt att göra en likviditetsbudget?

Det finns både enklare och svårare sätt att göra budgeten på, beroende på hur detaljerad du vill vara. Ju mer detaljerad, desto mer pålitlig eftersom fler faktorer då spelar in. Vi skulle absolut säga att det är värt att lägga lite tid på det – särskilt om ditt företag är relativt nystartat och du inte har så mycket att gå på historiskt.

Hur gör man en likviditetsbudget?

Startkassa + inbetalningar – utbetalningar = månadens likviditet

När den nya månaden börjar, startar du med att skriva upp hur mycket pengar du har. Lägg samman pengarna som kommer in under kommande månad och räkna bort utgifterna. Då ser du startkassan för nästkommande månad. Pengarna som blir över i slutet av månaden blir startsumma i nästa och processen fortsätter under resten av året.

Vad ska vara med i en likviditetsbudget?

Alla typer av inbetalningar och utbetalningar, så du anpassar den utifrån det som är relevant för dig och ditt företag. Avskrivningar ska inte vara med. Längre ner finns en gratis mall och här kommer exempel på vilka in- och utbetalningar som ska ingå:

Pengar du ska lägga ihop när du gör en startkassa

 • Betalningar från kunder (inkl moms)
 • Nya lån
 • Moms att få tillbaka
 • Övrigt

Pengar du ska dra av från den totala summan

 • Hyra (inkl moms)
 • Betalningar till leverantörer (inkl moms)
 • Utbetalning av löner
 • Moms att betala
 • Skatter och sociala avgifter som ska betalas
 • Amorteringar
 • Räntor som ska betalas
 • Eget uttag enskild firma
 • Försäkring
 • Kontanta inköp av varor
 • Övrigt

Sälj dina fakturor och förbättra likviditeten inom 24 timmar

Fakturaköp ger trygghet och stabilitet. Du får dina pengar direkt istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar på att få betalt för jobbet du redan utfört. Genom att sälja dina fakturor slipper du vänta på att dina kunder ska betala och får pengarna inom 24 timmar. Det innebär att du kan driva företaget mer långsiktigt, få ett jämnt kassaflöde och förbättra likviditeten. Och det viktigaste: slippa oroa dig för att det finns tillräckligt med pengar på kontot.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected