Kreditvärdighet: Detta tittar kunder på innan de tar in dig som leverantör

Något av det allra första dina potentiella kunder kikar på för att utvärdera dig som leverantör är företagets finansiella status. Det är enkelt och billigt att ta en kreditupplysning och det ger en grov skiss över din verksamhets förmåga att leverera – särskilt i branscher med längre projektcykler.

Vad är kreditvärdighet?

Ditt företags kreditvärdighet är enkelt uttryckt en sammanvägd bedömning av risken för att ditt företag hamnar på obestånd inom 12 månader. Många kreditupplysningsföretag använder en klassning mellan 1-5, där 1 är den lägsta kreditvärdigheten och 5 är bäst. Beroende på vilken klass ett företag hamnar i ger man olika rekommendationer till företag som ska göra affärer med ditt företag.

Vilka faktorer avgör vilken kreditvärdighet mitt företag får?

Det är många faktorer som avgör ditt företags kreditklassning. Några av de viktigare är:

 • Om företaget har betalningsanmärkningar
 • Om företaget genomfört större förändringar i företagets styrelse
 • Om du har skatteskulder eller om ditt företag fått nya ägare

Även ditt företags omsättning och nyckeltal som soliditet, resultat efter finansnetto och kassalikviditet tas med i kreditbedömningen. Sammantaget visar kreditvärdigheten vilken risk ett företag har för att inte betala sina fakturor eller genomföra sina projekt. Andra viktiga faktorer som avgör vilken kreditklassning ditt företag får:

 • Ålder på företaget: ju nyare bolag desto lägre kreditvärdighet
 • Styrelseledamöters privatekonomi: Har någon eller flera av styrelseledamöter privata skulder?
 • Har bokslut kommit in i tid?
 • Är skatterna betalda i tid?

Man brukar säga att de viktigaste faktorerna för att bibehålla en god kreditrating är att betala skatter i tid och undvika betalningsanmärkningar.

Hur görs bedömningen av min kreditvärdighet – och när?

Även om ditt senaste bokslut ser bra ut innebär det inte att kreditvärdigheten automatiskt blir hög. Företagets finansiella gradering görs löpande och mycket kan ha hänt sedan dess. Leverantörsfakturor kan till exempel ha blivit försenade, eller inte betalts alls. Detsamma gäller moms, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. En kreditbedömning görs därför här och nu.

Vilken följd får en kreditklassning?

Det viktigaste du bör känna till är att betyg 1-2 brukar innebära en rekommendation om att inte ge kredit. Från betyg 3 och uppåt brukar det i normalfallet vara ok med kredit – det vill säga att ge kredit. Naturligtvis tittar dina potentiella kunder på många andra faktorer än din kreditrating när de utvärderar dig.

Vad tittar kunder på, förutom kreditvärdighet?

När ett bolag utvärderar dig som potentiell leverantör eller samarbetspartner gör man en sammanlagd bedömning av ditt företags förmåga att leverera det du utlovat. Då är såklart din finansiella status viktig, men företagets övriga kompetens, kundreferenser och produkter är ofta minst lika viktiga.

Hur tänker storföretagen?

En missad faktura får inga dramatiska effekter för din verksamhets kreditvärdighet eller kreditklassning. Om man däremot missar skattekontot så påverkar det mer. Har man dessutom betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden drar många öronen åt sig.

Större företag gör i de flesta fall nya kreditbedömningar varje år och uppdaterar sina kreditpolicies. Att vara leverantör kräver därför att man kontinuerligt bör ha god likviditet, sköta sina betalningar och – naturligtvis – sköta sina leveranser enligt avtal och överenskommelser.

Vad händer om jag missar betala en faktura?

Det enkla svaret är nej. I normalfallet spelar inte en försenad faktura någon större betydelse, varken för din kreditvärdighet eller företagets möjligheter att få nya kunder. Om det finns många anmärkningar brukar man dock titta på vilken typ av anmärkningar det är. Och, såklart, ju färre desto bättre. Tänk också på att en betalningsanmärkning ligger kvar i tre år.

Vad kan jag göra för att förbättra min kreditklassning?

En god kreditklassning ger dig bättre förutsättningar att vinna nya kontrakt och kunder. Företag som har bra kreditrating ser till att:

 • Undvika betalningsanmärkningar
 • Ha god likviditet för att hantera utbetalningar
 • Sköta sin likviditetsbudget och alltid ha kapital för att betala skatter och moms i tid
 • Planerar långsiktigt och undviker frekventa ändringar i styrelsen och ägarförhållanden

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected