Sju fördelar med factoring

Det finns många fördelar för dig som företagare att använda factoring, och en av dem kan vara en förbättrad nattsömn. Att oroa sig för om fakturor kommer att bli betalda i tid är ingen bra grund för ostörd och rogivande sömn. Då är det bättre att sälja eller belåna dina fakturor. Det finns många potentiella fördelar med att vända sig till oss på Btala, och här nedanför listar vi sju av de viktigaste fördelarna och möjligheterna.

1. Balansera likviditeten

Den viktigaste anledningen till att använda factoring är en jämnare likviditet. Den lägger grunden till flera av de andra fördelarna. Det är ofta svårt som växande bolag att ha ett bra kassaflöde. Paradoxalt nog kan det vara extra svårt när det går som bäst. Vid kraftig tillväxt eller förhöjd orderingång försämras ofta likviditeten av ökade kostnader för inköp och råvaror. Genom att sälja dina fakturor får du in pengar och med den tryggheten av en bättre likviditet i ryggen kan du lyfta blicken och se vad ni kan göra med pengar som kan jobba i bolaget.

2. Möjlighet att rekrytera och växa

För att kunna växa måste du ofta anställa, men för att kunna anställa behöver du säkra pengar för att betala löner. Det kan vara jobbigt att ta på sig mer kostnader när man ligger ute med stora pengar i kundfordringar med långa ledtider samtidigt som betalning för råvaror, overhead och investeringar ofta ska ut innan fakturorna betalts. Vi hjälper dig att undvika en situation där företaget stannar i utvecklingen, trots att marknaden och lönsamheten finns, bara för att kassaflödet blir ansträngt av tillväxten.

3. Skapa möjligheten att investera i material och maskiner

På samma sätt som att du måste anställa för att växa, kan du behöva investera i material och maskiner. Det är ofta stora pengar och summorna växer snabbare än kassaflödet, vilket gör att det känns som att man alltid ligger lite dåligt till med pengar, trots att affärerna blomstrar och företaget växer så det knakar. Eller skulle kunna växa. Factoring hjälper dig få upp likviditeten med tillgångar du redan har i form av fakturor för att slippa bromsa i onödan.

4. Minskade leverantörsfordringar och skulder

Leverantörsfordringarna ska ofta betalas innan du får in pengar från dina kunder. Att inte veta hur man ska betala sina skulder är inte roligt. Det blir en kniptång av pengar att lägga ut för att få in pengar senare som skapar behov av finansiering, och det är varför factoring kan vara ett bra sätt att få in pengar och hålla nere leverantörsfordringar och skulder.

5. Förbättrad soliditet

En fördel med att sälja fakturor är att dina pengar sitter på ditt konto och inte på fakturamottagarens konto. Du får pengarna snabbt, ofta samma dag, och om du använder de kontanta medel som fakturaköpet ger till att minska företagets lån och skulder förbättrar du företagets soliditet, eftersom andelen eget kapital jämfört med skulder ökar.

6. Förbättrad kundrelation

När du säljer dina fakturor tar vi över och sköter hela processen med att skicka fakturor och påminnelser så du kan fokusera på affären och din kundrelation. Med ett snyggt och proffsigt intryck hela vägen från första fakturan till flexibel hantering av eventuella inkassoärenden eller andra frågor hjälper vi dig att hålla en bra relation med din kund även i svåra situationer. Vi hjälper dig att lösa problem och vi tar lika bra hand om din kund som du gör. Vi är alltid noga med att alla inblandade parter ska vara nöjda.

7. Minska administration – investera i frigjord tid

Administration ligger ofta inte högst upp på dagordningen. Du jobbar stenhårt med att få in order och leverera och se till att allt fungerar och att alla är nöjda. Sen, till sist kommer du fram till att skicka fakturor. Det är inte det roligaste att sitta sena kvällar och helger med administration. Dessutom förlängs tiden tills pengarna kommer in om fakturorna kommer iväg sent. Genom att sälja fakturor och låta oss ta hand om administrationen investerar du i tid till dig själv, din familj och till att driva ditt företag. Och du slipper tråkig administration.

Sälj dina fakturor före årsskiftet och förbättra nyckeltalen!

Varför det är en fördel att sälja fakturor innan årsskiftet är att siffrorna kommer med i bokslutet och du kan förbättra nyckeltal och kreditbetyg. Det kan ge en värdefull förbättring i ditt förhandlingsläge mot banker och finansiärer.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected