Vad är en faktura?

När man säljer en produkt eller tjänst är det vanligaste att man skickar en faktura till köparen. Men vad är egentligen en faktura? Och vad behöver den innehålla?

En faktura är enkelt uttryckt ett betalningskrav från en säljare till en köpare. En faktura ska upprättas när en affär görs mellan två parter, antingen mellan två företag eller mellan ett företag och en privatperson. För att en faktura ska vara giltig behöver den finnas som ett dokument i elektronisk form eller i pappersform, samt innehålla vissa specifika uppgifter.

Vad måste en faktura innehålla?

Det är alltid viktigt att en faktura är tydlig, köparen ska tydligt se vad den betalar för och hur mycket.

 • Faktureringsdatum – Alla fakturor måste betecknas med ett utställningsdatum, d.v.s. dagen då fakturan utfärdades.
 • Fakturanummer – Alla fakturor ska ha ett individuellt fakturanummer som avges i kronologisk ordning, då de fungerar som verifikationer i redovisningen.
 • Säljarens adress
 • Köparens adress
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Specifikation – En tydlig specifikation på vad fakturan omfattar, varornas eller tjänsternas art och omfattning samt datum då leverans eller tillhandahållande av tjänst utfördes.
 • Pris
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag
 • Tillämpad momssats
 • Momsbelopp
 • Bankuppgifter för inbetalning
 • Förfallodatum
 • Övriga betalningsvillkor och information om vad som sker om fakturan inte betalas i tid.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected