Vad är kredittid?

Vad menas egentligen med begreppet kredittid? Och vad innebär kredittid? Det reder vi ut!

Vad innebär kredittid?

Transaktioner som sker mellan olika företag sker ofta på kredit. Det innebär att kunden inte betalar precis vid inköpstillfället, utan att företaget som säljer sin produkt eller tjänst lämnar en kredit till kunden och skickar en faktura på summan istället. Kredittiden anger på så vis hur många dagar det är mellan faktureringstillfället och det slutliga betalningstillfället. Kort sagt, kredittiden är den tiden man som kund har på sig att betala för det man har köpt.

Kredittiden du har på dina fakturor styr inflödet av kontanta medel i ditt företag och för långa kredittider kan påverka likviditeten negativt. Därför är det viktigt att se över dina betalningsvillkor noggrant och hitta den kredittid som fungerar bäst för dig och ditt företag, men som också passar dina kunder. Vanligast är att ha en kredittid på 30 dagar, men småföretag kan ibland behöva ha kortare kredittider och det finns faktiskt ingen lag som reglerar exakt hur en kredittid ska se ut. Viktigt kan dock vara att se till att både köpare och säljare är införstådda kring hur lång kredittiden är, så att inga meningsskiljaktigheter uppstår.

Skulle långa kredittider vara ett akut problem som står i vägen för god likviditet eller framtida investeringar i ditt företag kan du alltid sälja dina fakturor och få betalt redan idag. Kontakta oss på Btala så berättar vi mer om fakturaköp och hur du får dina pengar att jobba för dig.

Integritetspolicy

Vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är du välkommen att höra

error: Content is protected